Fő tartalmi elemek

A projekt története

 

Ercsi Város Önkormányzata arról döntött, hogy a település szennyvízhálózatának bővítésére és korszerűsítésére valamint a szennyvíztisztító rendszer fejlesztésére pályázatot kíván benyújtani, vagyis a fejlesztéseket a Környezet és Energia Operatív Program „Egészséges és tiszta település prioritási tengelyén” lévő „Szennyvízelvezetés és tisztítás egyfordulós pályázati konstrukció” keretein belül kívánja megvalósítani. Így KEOP-1.2.0/B/10-2010-0030 azonosító számon pályázatot nyújtott be a Támogató szervezethez, melyet  Támogatási Szerződés 2011. szeptember 2-án lépett hatályba. A támogatói döntés alapján Ercsi Város Önkormányzata vissza nem térítendő támogatásban részesült.

 

Ercsi város kiépített csatornahálózata elválasztott rendszerű, gravitációs csatorna. A települési központhoz tartozó területek csatornázási szintje meghaladja a 92%-ot. Ercsi Sinatelep és Ercsi Alsó-Sinatelep település részek jelenleg csatornázatlanok.

A jelenlegi biológiai szennyvíztisztítás hatásfoka a szennyvíztisztító telepre érkező szennyvíz minőségi és mennyiségi változása miatt erősen leromlott, a telep túlterheltté vált. A jelenlegi technológiai kialakítás az előírt tisztítási határértékeket nem tudja biztosítani a meglévő feltételek mellett. Mivel a jelenlegi technológia nem volt tervezve denitrifikációra, ezért technológiai fejlesztés szükséges, ki kell alakítani denitrifikációs fokozatot, hogy az előírt vízminőségi paraméterek, ezen belül pl. az összes N határértékek tarthatóak legyenek.

A projekt folyamán a szennyvíztisztító telep korszerűsítésére, valamint Ercsi Sinatelep és Alsó-Sinatelep településrészeken szennyvízcsatorna hálózat bővítésére kerül sor.