Fő tartalmi elemek

A projekt célja

A projekt keretében Ercsi Sinatelep és Alsó-Sinatelep településrészeken szennyvízcsatorna hálózat bővítés kerül megvalósításra. A csatornahálózaton elvezetésre kerülőú szennyvíz tisztítása a településen elhelyezésre kerülő 2 db tisztító kisbverendezés végzi majd. A kisberendezések mechanikai és biológiai tisztítást biztosítanak majd a tisztított szennyvíz fertőtlenítésével. A keletkező szennyvíziszap az ercsi szennyvíztisztító telepre kerül elszállításra.

 

A beruházás gazdasági hatásai:

-       A tisztított szennyvíz mennyisége növekszik, ezáltal a káros szennyezőanyag kibocsátása csökken, a lakosoknak kevesebb talajterhelési díjat kell fizetniük.

-       A beruházással a családok komfortja nagymértékben növekszik, illetve javul a lakosság életminősége.

-       A település hosszú távon fejlődik, mellyel az Európai Unió előírásai biztosítva lesznek.

 

A beruházás társadalmi hatásai:

-       A helyiek környezeti biztonsága és környezettudatossága nő.

-       A beruházással a lakosság életminősége javul.

-       A lakosság környezettudatossága erősödik.

 

A beruházás környezeti hatásai:

-       Csökken a környezet szennyezőanyag terhelése.

-       A technológiai fejlesztéssel a felszíni és a felszín alatti vizek védelme biztosíthatóvá válik.

-       A káros szennyezőanyag környezetbe jutó mennyisége csökken.